Words:

IDLanguageEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
15118Proto-Koiarian*akisi-Dutton (2010)
15121Mountain Koiariakisi-asneezeDutton (2010)
15120Grass Koiariakisi-va-nusneezeDutton (2010)
229406Proto-Dumut*asi kanay ti-[W]Healey (1970)
15119Koitabuasi|mana-va-nusneezeDutton (2010)
229651Aghuasinɑn (gik-)Healey (1970)
229900Awyu, Asueasin si-Healey (1970)
229187Proto-Awyu*asin tik-Healey (1970)
229074Proto-Awyu-Dumut*asin tük-Healey (1970)
15122Barai (North Dialect)asi|nuf-iesneezeDutton (2010)
15123Eseasi|puej-osneezeDutton (2010)
33365Keuwséwà-nôKamholz (2012)
230158Awyu, South (Syiagha Dialect)(ši) ti-Healey (1970)
230398Awyu, South (Yenimu Dialect)(si) ti-Healey (1970)
229407Proto-Dumut*(tatanan) tü-[K]Healey (1970)