Information:

Glottocode: siro1249
ISO 639: ssd

Also Known As: Suroi

Sources: Z'graggen (1980)

Classification: Trans-New Guinea, Madang, Rai Coast, Kabenau

Map:

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
184522afraidkurukur(ka)-Z'graggen (1980)to be afraid
181982afternoonfuriramZ'graggen (1980)afternoon
182207afterwardsguneŋgaZ'graggen (1980)afterwards
175441all (of a number)ŋakmbaZ'graggen (1980)all
182486alwaysmaramaraZ'graggen (1980)always
177014armwaiZ'graggen (1980)arm
177108armpitgikiZ'graggen (1980)armpit
180413arrowsailuŋZ'graggen (1980)arrow
184604arrow (barred) (Arrow with cross bar)kawalZ'graggen (1980)arrow-barred
184627arrow (hooked)makenZ'graggen (1980)arrow-hooked
180438arrow (pronged)ñaʔayZ'graggen (1980)arrow-pronged
179720asheskukɛ tuguZ'graggen (1980)ashes
180523axe (iron)saporZ'graggen (1980)iron axe
180497axe (stone)dame taʔZ'graggen (1980)stone-axe
176955back (body part)saŋgil-Z'graggen (1980)back
181006bad (deleterious or unsuitable)ŋayo(nu)Z'graggen (1980)bad
179555bambookemZ'graggen (1980)bamboo
178759bananamuŋgulZ'graggen (1980)banana
180891basketsambeZ'graggen (1980)basket
179583beankusilinZ'graggen (1980)bean
182122beforeobukZ'graggen (1980)before
177366bellyfuŋgulZ'graggen (1980)belly
178787betelnutkawZ'graggen (1980)betelnut
178816betelpepper vinekukeZ'graggen (1980)betel-pepper-vine
181060bigsuŋgoZ'graggen (1980)big
177950birdomoŋZ'graggen (1980)bird
181124blackdabukdabukZ'graggen (1980)black
177506blooddariZ'graggen (1980)blood
177627boneisu-Z'graggen (1980)bone
180549bowtuwiZ'graggen (1980)bow
180578bowstringŋguelZ'graggen (1980)bowstring
175679boykiŋo ᵱeoZ'graggen (1980)boy
175471brainsitiluZ'graggen (1980)brains
177421breastamoZ'graggen (1980)breast
178732butterflymalponZ'graggen (1980)butterfly
176986buttockspeneZ'graggen (1980)buttocks
177306calf (of leg)maraŋ demZ'graggen (1980)calf
179493canegudʌbZ'graggen (1980)cane
178068cassowarydasoZ'graggen (1980)cassowary
177448chesttaʔwoZ'graggen (1980)chest
178096chicken (tame)teZ'graggen (1980)chicken (tame)
178125chicken (wild)mulaZ'graggen (1980)chicken (wild)
175643childkiŋoZ'graggen (1980)child
176837chinkaŋgaŋZ'graggen (1980)chin
176836chinmiŋgeZ'graggen (1980)chin
180091cloudgauZ'graggen (1980)cloud
179196coconutkumaZ'graggen (1980)ripe coconut
179168coconutaduZ'graggen (1980)coconut
179225coconutkuleZ'graggen (1980)green coconut
181361cold (weather)tʰido-nuZ'graggen (1980)cold